Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

Циклова комісія металургійних дисциплін

 

 

Діяльність циклової комісії металургійних дисциплін визначається Положенням про циклову комісію Новомосковського металургійного коледжу з урахуванням конкретних завдань, що стоять перед  сучасною освітою та навчальним закладом і специфіки його роботи.

Мета циклової комісії:

– забезпечення підготовки конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців з обробки металів тиском;

- набуття здобувачами теоретичних знань і практичних вмінь та інших компетенцій для успішного виконання професійних обов’язків у галузі  механічної інженерії;

- застосування сучасних технологій при виробництві металовиробів методами обробки тиском.

 

Проблеми, над якими працює комісія:

1. Активізація пізнавальної діяльності шляхом упровадження в навчальний процес методів активного навчання.     

2. Формування у студентів компетентнісного підходу до вивчення дисципліни.

3. Формування умов для створення емоціонального та психологічного комфорту на заняттях через різноманітні засоби наочності, в тому числі інформаційно-комунікативні технології (ІКТ).

4. Формування навичок самостійної діяльності студентів через застосування інформаційних технологій на заняттях та в позааудиторній роботі.

5. Вдосконалення упровадження нових форм і методів контролю знань студентів в умовах сучасних навчальних технологій, в т.ч. і при дистанційному навчанні.