Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

Циклова комісія загальноосвітніх предметів

 

 

Основне завдання, над яким працює циклова комісія загальноосвітніх предметів – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.
Свою роботу циклова комісія загальноосвітніх дисциплін спрямовує на впровадження новітніх технологій та форм організації освітнього процесу; роботу з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості; індивідуалізацію навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів в умовах дистанційного навчання.