Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

http://pksnau.in.ua/images/index-delimiter.jpg

Принципи забезпечення якості освіти:

  • відповідність європейським та національним стандартам якості фахової передвищої освіти
  • автономія закладу освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти;
  • здійснення моніторингу якості;
  • системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
  • постійне підвищення якості освітнього процесу;
  • залучення здобувачів освіти, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості фахової передвищої освіти;
  • відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.