Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

Циклова комісія галузевого машинобудування

 

 

Галузеве машинобудування – спеціальність широкого профілю, мета якої опанувати розбір складових частин великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем, в тому числі чорної металургії, автомобілів та навіть літаків й космічних кораблів. Спеціальність надає класичну технічну освіту та передбачає підготовку сучасних фахівців для найбільш важливих секторів економіки.

Майбутній фахівець-машинобудівник отримує ґрунтовні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз і проектувати машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію.

Перспективність навчання і отримання технічної освіти очевидна. Сьогодні на ринку праці для успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіту саме за даним напрямом.