Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

        Освітній процес у коледжі забезпечують спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії (57 %), спеціалісти першої кваліфікаційної категорії (17.9 %), спеціалісти другої кваліфікаційної категорії (17,9%) та спеціалісти (7,1 %), у тому числі – 2 викладача-методиста, 3 викладача з педагогічним званням "старший викладач".

         У коледжі працюють 5 циклових комісій. Діяльність циклових комісій спрямована на вирішення таких завдань: організація освітнього процесу; самоосвіта і творчий пошук викладачів та здобувачів освіти; впровадження інноваційних технологій навчання; обмін досвідом успішної педагогічної діяльності. Всі викладачі мають фахову освіту, яка відповідає освітнім компонентам, що ними викладаються. 

          Підвищення кваліфікації викладачів проводиться у закладах вищої освіти, інститутах післядипломної педагогічної освіти, а також шляхом стажування в організаціях, закладах та установах з подальшим його визнанням педагогічною радою ВСП «НмФК УДУНТ». Періодичність підвищення кваліфікації та умови її здійснення відповідають Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 № 800 з урахуванням змін внесених до цього порядку постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1133). одайте опис продукту, який буде корисним для ваших клієнтів.