Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

Корінна

Балабанова Людмила Іванівна – старший інспектор з кадрів

Кабінет № 40

Відділ кадрів є структурним підрозділом коледжу.  У своїй діяльності канцелярія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора коледжу.

 

Функції відділу кадрів:

 • формування, ведення та зберігання  особових справ здобувачів освіти;
 • оформлення документів студентів для проходження медичної комісії на отримання приписного свідоцтва;
 • оформлення трудових книжок студентів після закінчення навчання;
 • контроль за рухом контингенту студентів;
 • передача  до архіву коледжу особових справ відрахованих студентів, випускників;

 

 • формування, ведення та зберігання  особових справ педагогічних працівників, інших працівників коледжу;
 • ведення трудових книжок працівників і їх облік;
 • консультація співробітників  з приводу оформлення пенсій;
 • складання графіку надання відпусток працівникам коледжу;
 • облік листків непрацездатності;
 • видача довідок працівникам коледжу про стаж та місце роботи;
 • оформлення та реєстрація наказів з кадрових питань;
 • оформлення наказів про відрядження;
 • реєстрація наказів з адміністративно-господарської роботи;
 • передача  до архіву коледжу особових справ звільнених викладачів, співробітників.