Відокремлений структурний підрозділ 

"Новомосковський фаховий коледж

Українського державного  університету науки і технологіЙ"

ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

Початок

Щедро обдарувала природа місце, де колись виникли перші поселення майбутнього міста Новомосковська. Своя доля у цього міста, своя гордість, це – Новомосковський металургійний завод. В 1932 році розпочалося спорудження найбільшого, на той час, жерсте-прокатного заводу, а в 1935 році почав діяти перший стан гарячої прокатки. Пам’ятний і 1961 рік, на заводі випущена перша вітчизняна труба для газопроводів. Через чотири роки на цьому ж підприємстві дав першу продукцію ще один виробничий гігант – трубоелектрозварювальний цех № 2. Це потребує підготовки місцевих кадрів, спеціалістів зварювального виробництва.

Наказом міністра чорної металургії України від 27 липня 1967 року було створено Новомосковський металургійний технікум, який готував молоді кадри за такими спеціальностями:

«Прокатне виробництво»

«Технологія зварювального виробництва»

«Неметалеві захисні покриття»

«Обладнання заводів чорної металургії»

«Електрообладнання промислових підприємств»

Директором технікуму було призначено Корякіна Михайла Михайловича. На той час технікум розташовувався в чотирьох пристосованих приміщеннях, неподалік заводу, контингент студентів складав 530 чоловік.

Розвиток

Йшли роки, місто росло, працювати на завод йшли і їхали ентузіасти з усіх кінців країни. Заводу потрібні були молоді, але професійні спеціалісти. І в 1974 році за допомогою базового підприємства  « Новомосковський трубний завод» було збудовано новий навчально-лабораторний корпус, тепер на 960 місць, та навчально-виробничі майстерні. А в 1975 році побудували гуртожиток для студентів на 408 місць і їдальню на 100 посадових місць.

Новий етап

У 1972 році директором технікуму було призначено Гатуна Віктора Даниловича. Молодий енергійний директор створив колектив однодумців-ентузіастів викладачів і вихователів. Ось їх імена: Гусаков..В.П., Гусакова..Л.М., Гусаров..В.С., Крамаренко..Ю.А., Сіляєва..З.А., Альохін..І.А., Гапоненко..І.В., Хоменко..В.А., Рєзніков..А.Г., Бондаренко..Г.В.. Саме на їх долю випало оснащувати, впорядковувати новий корпус технікуму. Не завжди вистачало навчальних посібників, не повністю була укомплектована бібліотека. Викладачі багато працювали над створенням окремих розділів методичних посібників, завдань для лабораторних та практичних занять. Віктор Данилович більше 10 років очолював базовий технікум Новомосковського району і був членом президії обласної Ради директорів технікумів.

Нове керівництво

У 2002 році директором технікуму було призначено Васіна Віктора Віталійовича – ініціативного, грамотного спеціаліста, який згуртував колектив, постійно займається укріпленням матеріально-технічної бази коледжу.

Матеріальна база коледжу на сьогоднішній день становить:

  • навчальний корпус - 7850 м²
  • навчально-виробничі майстерні - 2656м²
  • актова зала - 583 м²
  • їдальня на 100 посадкових місць
  • бібліотека з читальною залою на 100 посадових місць, з фондом 67673 екземплярів.

У технікумі функціонує 19 лабораторій, 24 кабінети, які обладнані технічними засобами навчання, токарна, фрезерна та зварювальні майстерні, які оснащені обладнанням, моделями, стендами, які дозволяють готувати класних спеціалістів.

З першого дня свого існування і по сьогодні коледж орієнтується на потреби свого регіону у фахівцях.

Зміна назви

20 червня 1997 року Новомосковський металургійний технікум введений до складу Державної металургійної Академії України, як структурний підрозділ. А 06 липня 2017 року рішенням Вченої ради Національної металургійної академії України (протокол №..6) Новомосковський технікум Національної металургійної академії України перейменований у «Новомосковський коледж Національної металургійної академії України».

Наказом Міністерства освіти України від 26.04.2021 та наказом по коледжу від 19.11.2021 коледж увійшов до складу Державного університету науки і технологій як відокремлений структурний підрозділ і має зараз назву: Відокремлений структурний підрозділ «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій».

Свою діяльність здійснює на підставі «Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій» і веде підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами «фахового молодшого бакалавра».

Велика сім'я НФК УДУНТ

Готуємо спеціалістів за такими напрямками:

«Прикладна механіка»: студенти здобувають кваліфікацію «Технік-технолог зі зварювання», отримують робочу професію і розряд зварювальника після проходження практики. Професія технік-технолог зі зварювання дає можливість бути сучасним зварювальником, виконувати інженерні функції на виробництві, бути майстром, начальником виробничої ділянки підприємства, проектувальником металоконструкцій, бути головним зварювальником на виробництві.

«Металургія»: студенти здобувають кваліфікацію «Технік-технолог з обробки металів тиском». Металургія (обробка металів тиском) – одна з найдавніших і, разом з тим, найсучасніших технічних спеціальностей, яка є провідною в машинобудуванні і металургії. Випускники цієї спеціальності можуть працювати технологами, лаборантами лабораторії механічних випробувань, техніками-конструкторами, працівниками відділу атестації продукції, керівниками виробничих підрозділів: майстрами, начальниками виробничих ділянок підприємства.

«Галузеве машинобудування»:
Освітньо-професійна програма "Обслуговування та ремонт металургійних підприємств"
 Студенти здобувають кваліфікацію «Технік з експлуатації та ремонту устаткування». Машинобудування в Україні займає одне з провідних місць, а попит на таких спеціалістів дуже великий. Тому випускники нашого коледжу за цією спеціальністю з успіхом працюють на підприємствах машинобудування, станціях технічного обслуговування автотранспорту та ремонту військової техніки. А це створює для випускників широкий вибір місця роботи.

Освітньо-професійна програма “Комп'ютерний інжиніринг промислового обладнання”
Професійна кваліфікація - технік-конструктор (механіка)
«Комп’ютерний інжиніринг промислового обладнання» — це освітньо-професійна програма широкого профілю, яка дозволить вам навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації української промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навики високо цінуються роботодавцями.

«Хімічні технології та інженерія»: студенти спеціальності отримують знання в галузі виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, в тому числі виготовлення емальованих виробів, здобувають кваліфікацію «технік хімічних технологій», отримують робочу професію емалювальника-рисувальника, лаборанта, контролера ВТК, після проходження виробничої практики.

Більша частина випускників коледжу продовжують навчання в Українському державному університеті науки і технологій (зараховуються на 3 курс денної та заочної форми навчання).